Ενημέρωση

Έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α Τετραμήνου 2020
Έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α Τετραμήνου 2020 Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί Ύδρευσης Α Τετραμήνου 2020 και Αποχέτευσης έτους 2020. Με ημερομηνία λήξης 31-08-2020. Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου στο τηλέφωνο 2247360308 . Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Γαμπιερακής Γεώργιος
Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος 4 Aυγούστου 2020 Aριθμός Πρωτοκόλλου: 4852        Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600803001/0/0, θέση Χριστός Κάμπου να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από σήμερα […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος, 23 Ioυλίου 2020Aριθμός Πρωτοκόλλου: 4543 Πληροφορίες:  Τηλέφωνο:(22473) 60306 Φάξ: (22473) 60319                                                       Email:[email protected]  Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600721034/0/0, θέση «ΑΓΡΙΟ- ΛΙΒΑΔΙ», ακίνητο με ΚΑΕΚ: […]
Δελτίο Τύπου – Δασικοί Χάρτες Νομού Δωδεκανήσου
Ανακοίνωση
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού οκτώ (8) εργάτες στην υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2020/2642/15-5-2020 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου  2020.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο Αντιδήµαρχος Πάτµου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2020», συνολικού προϋπολογισµού 48.534,60 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισµός κατανέµεται σε δύο τµήµατα: Υγρά καύσιµα µε προϋπολογισµό 44.802,30 € και λιπαντικά […]
Δελτίο Τύπου – Κοινωφελής Εργασία 2020
Σας ενημερώνουμε  ότι ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς […]
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1)            Το άρθρο 72 του N. 3852/10όπως τροποποιήθηκε με τονΝ.4623/19 και ισχύει μέχρι σήμερα 2)            Το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 3)            Το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’) 4)            Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) «Καθορισμός όρων προϋποθέσεων,  τεχνικών  θεμάτων, […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
       Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600805003/0/0, θέση Χριστός Κάμπου ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802014/0/0, θέση Χριστός Κάμπου ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802013/0/0, θέση Χριστός Κάμπου  να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από […]
  • Kατηγορίες