Διαβουλεύσεις

Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος 4 Aυγούστου 2020 Aριθμός Πρωτοκόλλου: 4852        Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600803001/0/0, θέση Χριστός Κάμπου να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από σήμερα […]
Δελτίο Τύπου για σύσταση υποστηρικτικής Δομής Πρόνοιας
Σας ενημερώνω ότι σε εφαρμογή της εγκυκλίου 23/18659/17-3-2020...
Μένουμε Ασφαλείς
Ο Δήμος στηρίζει το #μένουμεσπιτι λαμβάνοντας, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα...
Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
  • Kατηγορίες