Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος Aγαπητοί συνδημότες, Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Τίθεται αναρτημένο το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ        Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600810050/0/0, θέση «ΒΑΓΙΑ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802080/0/0, θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600721029/0/0, θέση «ΑΓΡΙΟΛΙΒΑΔΙ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600721025/0/0, […]
Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος 4 Aυγούστου 2020 Aριθμός Πρωτοκόλλου: 4852        Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600803001/0/0, θέση Χριστός Κάμπου να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από σήμερα […]
Δελτίο Τύπου για σύσταση υποστηρικτικής Δομής Πρόνοιας
Σας ενημερώνω ότι σε εφαρμογή της εγκυκλίου 23/18659/17-3-2020...
Μένουμε Ασφαλείς
Ο Δήμος στηρίζει το #μένουμεσπιτι λαμβάνοντας, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα...
Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
  • Kατηγορίες