Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Προσλήψη Προσωπικού
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2022/5683/13-10-2022 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου μέχρι  και τη Δευτέρα 12 […]
20o & 21o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
 Live Streaming Youtube: https://youtu.be/MJN_52l4Plg. Λόγω έλλειψης απαρτίας της χθεσινής συνεδρίασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 28η  τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου 2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 15:00  σε επαναληπτική  τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 2023
              Ο Δήμος Πάτμου, στα πλαίσια εκπόνησης του ημερολογίου για το έτος 2023 καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην ενέργεια αυτή να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό, αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]                   Η καταληκτική προθεσμία αποστολής του φωτογραφικού υλικού είναι  η 16/11/2022. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ευκρινείς, με φωτεινότητα και […]
18o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/6wzhqhbFjis Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου 2022  ημέρα   Τρίτη και  ώρα 14:30  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» Ο Δήμαρχος Πάτμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 166.004,04ευρώ με Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: […]
16 & 17ο Δημοτικό Συμβούλιο
Video Streaming : Youtube: https://youtu.be/z9DMQQOoBqU 16ο Δημοτικό Συμβούλιο Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 24η  τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου 2022  ημέρα   Δευτέρα , και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , που θα πραγματοποιηθεί στο […]
15o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Youtube : https://youtu.be/g04N5VBtEHs Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 6η  τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου 2022  ημέρα   Πέμπτη, και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για τη συζήτηση […]
Απάντηση σε Δημοσίευση
Αξιότιμη κυρία Μουλιάτη, Διάβασα με προσοχή το άρθρο σας και έλαβα υπ’ όψιν μου την κριτική  και τις παρατηρήσεις σας, γνωρίζοντας καλά ότι ο μόνος τρόπος να μη δεχτείς κριτική είναι να μην κάνεις τίποτα.  Αφιερώσαμε πολύ χρόνο και καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ,ώστε να γίνει ένα πολύ καλό Φεστιβάλ. Σε θέματα επιμέλειας, οργάνωσης, συντονισμού και […]
Σύνταξη Καταλόγου Καταλυμάτων για Εκπαιδευτικούς
Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στα σχολεία του Δήμου μας αλλά και όσων πρόκειται να προσληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Πάτμου θα προβεί σε σύνταξη καταλόγου καταλυμάτων. Ο κατάλογος αυτός θα διευκολύνει κατά το μέγιστο βαθμό του ςεκπαιδευτικούς για την ανεύρεση στἐγης . Καλούμε όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να […]
  • Kατηγορίες