Ανακοινώσεις

Ενημέρωση περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματίες
Σε συνέχεια της υπ΄΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 4598/ 26 -08 -2021 επιστολής του Δήμου με θέμα ” Ενημέρωση περί της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματίες” , σας διαβιβάζουμε υπόδειγμα αίτησης και παρακαλούμε για την κατάθεση της μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών ( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 73/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ” Ψήφιση Κανονισμού Χρήσης […]
6η Πανελλαδική Εκστρατεία της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη”
6η Πανελλαδική Εκστρατεία της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη” Το ταξίδι της πρόληψης συνεχίζεται σε Πάτμο, Φούρνους, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κίμωλο και Μήλο 400 αδιάγνωστα περιστατικά εντοπίστηκαν στα προηγούμενα ταξίδια Το ιστιοπλοϊκό της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη” ανοίγει πανιά και φέτος και ταξιδεύει στο Αιγαίο από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, με “σημαία” […]
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών […]
Ορισμός Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων του Δήμου Πάτμου
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 175 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη». Τις διατάξεις των άρθρων 35,72 & 100 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2007) . Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013, σύμφωνα  με τις οποίες […]
Αναβολή Εκδηλώσεων Δήμου Πάτμου
Σας ενημερώνουμε ότι για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων που εμφανίζονται στο νησί μας, ματαιώνονται από σήμερα 30-08-2021 οι κάθε είδους προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Πάτμου και του Πνευματικού Κέντρου Πάτμου θέλοντας με το μέτρο αυτό να συμβάλλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Ελευθέριος Πέντες
Πρόσκληση 14ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
Live Streaming: https://youtu.be/zxMNJM7cp58 Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι […]
Λήψη μέτρων του Δήμου για την προστασία απο τον Covid-19
Αγαπητοί κάτοικοι και επισκέπτες της  Πάτμου , Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων  COVID-19 στο νησί μας και πρέπει όλοι μας να δείξουμε ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφύγουμε να ασθενήσουμε οι ίδιοι ή οι οικείοι μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πάτμου σας υπενθυμίζει τα παρακάτω μέτρα πρόληψης , τα οποία έχει λάβει […]
19ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου
Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, ο καλλιτεχνικός θεσμός που είναι αφιερωμένος στην τέχνη της θρησκευτικής μουσικής και συνδιοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο Χώρο του Σπηλαίου της Αποκάλυψης από τις  27 εώς και τις 29 […]
Ανακοίνωση για απόρριψη άχρηστων υλικών
Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η με οποιαδήποτε τρόπο απόρριψη άχρηστων υλικών (αδρανή υλικά, οικοδομικά μπάζα, οικιστικά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα κ.α.) σε χώρους εκτός του ΧΥΤΑ Πάτμου. Η απόρριψη εντός του ΧΥΤΑ θα γίνεται μόνο κατά τις ώρες 08:00- 14:00 και θα τοποθετούνται ξεχωριστά ανάλογα με τη φύση κάθε υλικού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, […]
  • Kατηγορίες