Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Θεμάτων και Πολιτισμού

ΑΡΓΥΡΗ ΓΙΑΜΑΙΟΥ του Μιχαήλ

Με Αρμοδιότητες


Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Αθλητισμού

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος

Με Αρμοδιότητες


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ του Δημητρίου

Με Αρμοδιότητες


Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΛΕΟΥΔΗ  του Εμμανουήλ

Με Αρμοδιότητες


Ο Δήμος