Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ανδρέα

Με Αρμοδιότητες


Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Αθλητισμού

ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

Με Αρμοδιότητες


Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ του Κωνσταντίνου

Με Αρμοδιότητες


Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΑΡΟΥ  του Γεωργίου

Με Αρμοδιότητες


Ο Δήμος