12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 10-08-2020

9 Αυγούστου, 2020 9:39

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 10-08-2020

Live Streaming :
https://youtu.be/J2OQ7U_YPsQ