Έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α Τετραμήνου 2020

5 Αυγούστου, 2020 15:00

Έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α Τετραμήνου 2020

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί Ύδρευσης Α Τετραμήνου 2020 και Αποχέτευσης έτους 2020.

Με ημερομηνία λήξης 31-08-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου στο τηλέφωνο 2247360308 .

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Γαμπιερακής Γεώργιος