Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και αν υποστηρίζεται ηλεκτρονική αίτηση:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Π050

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση Π051

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Στρατολογίας ΠΣ090

Πιστοποιητικό Γέννησης Π10

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών Π20

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας  Π040

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας Π030

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας Π060

Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας

Κέντρο Υπηρεσιών