Επιτροπές Δήμου


Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.)


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή:

  • αναζητεί εκθέσεις και μέσα προβολής της γαστρονομίας, της παράδοσης και του τουρισμού του νησιού
  • ενημερώνει αρμόδιους συλλόγους για τον τρόπο συμμετοχής, τα κριτήρια και τα οφέλη της τοπικής κοινότητας
  • πληροφορεί τον Δήμο και την κοινότητα για τη δυνατότητα συμπερίληψης σε τουριστικά μέσα π.χ. τουριστικούς οδηγούς
  • οργανώνει ενέργειες προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων και ενεργής παρουσίας σε εκδηλώσεις τουριστικού περιεχομένου
  • λαμβάνει αποφάσεις και συγκαλεί συνεδριάσεις για την άμεση ενημέρωση και προγραμματισμό δράσεων.
Ο Δήμος