Τηλέφωνα Υπηρεσιών

Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης:

112


Αστυνομία/Άμεση Δράση:

100, 2247031303


Πυροσβεστική Υπηρεσία:

199


Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

166


Πληροφορίες Διεθνών Κλήσεων:

139


Χρήσιμα Τηλέφωνα

Κέντρο Υγείας

2247360000, 2247031211


Φαρμακείο Α

2247031500


Φαρμακείο Β

2247031650


Diagnostic Centre

2247033308


Έλσα Κοτσάνη (Οδοντίατρος)

2247033147


Τρικοίλης Κώστας (Οδοντίατρος)

2247111105
6945526201


Λιμεναρχείο

2247031231, 2247034131


Ταχυδρομείο

2247031316


Τελωνείο

2247031312


Σταθμός ΤΑΞΙ

2247031225


Μ.Ιωάννου Θεολόγου

2247020800


Μ.Ζωοδόχου Πηγής

 2247031991


Μ.Ευαγγελισμού

2247031276


Ιερό Σπήλαιο Αποκαλύψεως

2247031234


Κέντρο Ορθόδοξου Πολιτισμού

2247033316


Κέντρο Ορθόδοξου Πολιτισμού

2247033316


Υπηρεσίες Δήμου Πάτμου

Δήμαρχος

2247360300, Fax: 2247031577, email: [email protected]

Νικήτας Τσαμπαλάκης


Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Πάτμου

2247360300, Fax: 2247360319, email: [email protected]

Καμίτσης Πέτρος


Προισταμένη-Αποφάσεις Δ.Σ

2247360306 , Fax: 2247360319

Ελισσαίου Ελένη


Δημοτολόγιο-Πρωτόκολλο

2247360324

Γιάνναρου Ζαφειρία


Δημαρχιακή Επιτροπή- Ληξιαρχείο

2247360305

Λιάπη Καλλιόπη


Προϊστάμενος Οικονομικών

2247360315

Γαμπιεράκης Γεώργιος


Ταμείο

2247360308, Fax: 2247360310

Κομήνου Αρετή


Εισπράξεις

2247360308

Ευγενικού Αικατερίνη


Εισπράξεις-Σκάλα

2247033320

Γρύλλης Σώζος


Έσοδα

2247360321

Φλωρεντή Ειρήνη


Λογιστήριο

2247360304

2247360313

Fax:
2247360312

Παλαιού Αικατερίνη

Παραδείσης Γεώργιος


Λογιστήριο-Μισθοδοσία-ΟΓΑ

2247360311

Πέντες Εμμανουήλ


Τεχνικά ‘Εργα

2247360303

Ασωνίτη Μαργαρίτα


Μηχανογράφηση-ΚΟΣΕ

6974987441

Μαγκλής Ιωάννης
(Εξωτερικός Συνεργάτης)


ΚΕΠ

2247031158

Κοκκώνη Αικατερίνη

Σύλλογοι

Σωματείο Λεμβούχων Πάτμου

2247032664


Συλλ. Προστ. & Προβολή

2247032997


Σύλλογος Γυναικών “Η Σπίθα”

2247031939


Σύλλογος Γυναικών Κάμπου “Πατινιώτισα”

2247033154


Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου “Η Ευαγγελίστρια”

2247032090


Σύλλογος Χωριανών “Όσιος Χριστόδουλος”

2247032655


Μ.Κ.Ε Apokalypsis

2247029321


Σωματείο Ενοικιαζόμενων Δωματίων

2247032583


Ένωση Ξενοδόχων Πάτμου

 2247031962