Ενημέρωση

Ανακοίνωση
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού οκτώ (8) εργάτες στην υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2020/2642/15-5-2020 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου  2020.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο Αντιδήµαρχος Πάτµου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2020», συνολικού προϋπολογισµού 48.534,60 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισµός κατανέµεται σε δύο τµήµατα: Υγρά καύσιµα µε προϋπολογισµό 44.802,30 € και λιπαντικά […]
Δελτίο Τύπου – Κοινωφελής Εργασία 2020
Σας ενημερώνουμε  ότι ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς […]
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1)            Το άρθρο 72 του N. 3852/10όπως τροποποιήθηκε με τονΝ.4623/19 και ισχύει μέχρι σήμερα 2)            Το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 3)            Το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’) 4)            Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) «Καθορισμός όρων προϋποθέσεων,  τεχνικών  θεμάτων, […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
       Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600805003/0/0, θέση Χριστός Κάμπου ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802014/0/0, θέση Χριστός Κάμπου ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802013/0/0, θέση Χριστός Κάμπου  να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από […]
Νέα πύλη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – www.patmos.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       Σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία του Δήμου Πάτμου, έχει τεθεί σε ισχύ για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του κοινού, η νέα πύλη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government Portal) η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση https://www.patmos.gr/.      Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε έχοντας ως βασικό άξονα την ολοκληρωμένη πληροφόρηση και τη σύγχρονη αναβάθμιση ως προς την […]
Δελτίο Τύπου
       Την Παρασκευή 5 Ιουνίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, έλαβε χώρα η  Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμικού Φορέα Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ), παρουσία του Προέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη.       Στη Γενική Συνέλευση, έδωσε το παρόν η πλειονότητα των Δημάρχων […]
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου»
Ο Δήμαρχος Πάτμου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ», προϋπολογισμού 338.916,80ευρώ με Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΧΩΡΑ Ταχ.Κωδ.: 85500 Τηλ.: 2247360303 Tele […]
Δελτίο Τύπου για σύσταση υποστηρικτικής Δομής Πρόνοιας
Σας ενημερώνω ότι σε εφαρμογή της εγκυκλίου 23/18659/17-3-2020...
  • Kατηγορίες