Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου

Πρόεδρος: Γαμπιέρης Αντώνιος

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. διαδημοτικού χαρακτήρα, με έδρα την Πάτμο, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Πάτμου και Λειψών. Συστάθηκε με το Π.Δ. 203/2001 (ΦΕΚ 159Α΄/16-07-2001), με αντικείμενο την διοίκηση και διαχείριση των λιμένων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων που μετέχουν σε αυτό. Ειδικότερος σκοπός του είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση και εικόνα των Λιμένων δικαιοδοσίας του και ταυτόχρονα η ασφάλεια των επιβατών.

Ο Δήμος