Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου

Πρόεδρος:

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. διαδημοτικού χαρακτήρα, με έδρα την Πάτμο, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Πάτμου και Λειψών. Συστάθηκε με το Π.Δ. 203/2001 (ΦΕΚ 159Α΄/16-07-2001), με αντικείμενο την διοίκηση και διαχείριση των λιμένων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων που μετέχουν σε αυτό. Ειδικότερος σκοπός του είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση και εικόνα των Λιμένων δικαιοδοσίας του και ταυτόχρονα η ασφάλεια των επιβατών.

Ο Δήμος