Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου

Πρόεδρος: Πέντες Ελευθέριος (Δήμαρχος)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. διαδημοτικού χαρακτήρα, με έδρα την Πάτμο, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Πάτμου, Λέρου, Λειψών και Αγαθονησίου. Συστάθηκε με το Π.Δ. 203/2001 (ΦΕΚ 159Α΄/16-07-2001), με αντικείμενο την διοίκηση και διαχείριση των λιμένων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων που μετέχουν σε αυτό. Ειδικότερος σκοπός του είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση και εικόνα των Λιμένων δικαιοδοσίας του και ταυτόχρονα η ασφάλεια των επιβατών.

Ο Δήμος