Ενημέρωση

Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων
Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Aγαπητοί συνδημότες, Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο μας. Αναρτάται το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα για τυχόν […]
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος Aγαπητοί συνδημότες, Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Τίθεται αναρτημένο το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα […]
Δελτίο Τύπου – Στοχευμένες ενέργειες προβολής της Πάτμου στο εξωτερικό
Στο επαγγελματικό Βρετανικό κοινό παρουσιάστηκε διαδικτυακά ο Δήμος Πάτμου στο πλαίσιο της στοχευμένης πρωτοβουλίας του δραστήριου Γραφείου ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας που σε συνεργασία με το καθιερωμένο δίκτυο TTG διοργάνωσαν σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων και trainings. Το «TTG GREECE FESΤ» ανέδειξε  το τουριστικό «προϊόν» της Ελλάδας και υλοποιήθηκε μεταξύ 23-27/05/22, στην ειδικά διαμορφωμένη για την Ελλάδα, πλατφόρμα. […]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η Πατμιάδα Εκκλησιαστική σχολή «αναγεννάται»!
Υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα, η σύμβαση για την ανακαίνιση και επισκευή της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής. «Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που δρομολογούμε στο νησί της Αποκάλυψης και που θα δώσει νέα δυναμική σε ένα από τα πιο εμβληματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το οποίο διαθέτει έντονο εθνικό ιστορικό αποτύπωμα», εξηγεί ο Δήμαρχος […]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ.
Στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής και των δημοτών για την αισθητική αναβάθμιση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, υπενθυμίζουμε την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πάτμου, απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί οδών , οικοπέδων ή άλλων χώρων και βεβαίως μέσα στους […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
       Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για το κάτωθι ακίνητο: ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600720021/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΦΩΚΙΑ ΚΑΜΠΟΣ»  να προσκομίσουν στοιχεία στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από 26/5/2022 μέχρι και 10/6 2022. Ο ΔήμαρχοςΕλευθέριος Πέντες
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσηςαιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτησηομπρελών-ξαπλώστρων, σύμφωνα με :1.– Την αριθμ. 23/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η δημοπράτηση 11 τμημάτωνπαραλιών Πάτμου από τα οποία τα εννέα τμήματα για τα έτη 2021-2022 και […]
9ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming : https://youtu.be/tga6BIAUfdU Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 27η Απριλίου 2022, ημέρα  Τετάρτη […]
Δελτίο Τύπου – Γυναίκες Μαζί Δυνατές
“Γυναίκες Μαζί Δυνατές”, το νέο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της DEMO ABEE  Μία πρωτοβουλία και ιδέα της DEMO με στόχο την ενημέρωση ενάντια στη γυναικεία κακοποίηση θα λάβει χώρα την Άνοιξη του 2022 σε οκτώ νησιά του Αιγαίου, σε συνεργασία με τον οργανισμό Άγονη Γραμμή Γόνιμη. Είναι γνωστό ότι για την DEMO επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί […]
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου – Ενημερωτικό Δελτίο – Πορεία του ΕΣΠΑ
  • Kατηγορίες