Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Βεβαίωση για τετραγωνικά μέτρα για ηλεκτροδότηση

Επανασύνδεση Υδροδότησης

Αλλαγή Στοιχείων σε Λογαριασμό Ύδρευσης

Σύνδεση με Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης

Σύνδεση με Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης

Κέντρο Υπηρεσιών