Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις αιτήσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου, όπως η αδειοδότηση για έναρξη ή επέκταση εμπορικής δραστηριότητας, η άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η παράταση του ωραρίου λειτουργίας, η άδεια μουσικής και άλλα όσα αφορούν την σχέση των επιχειρήσεων και του Δήμου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση 
  • Άδεια λειτουργίας καταστήματος 
  • Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο της Πάτμου

Υπεύθυνο Γραφείο: Γραφείο Εσόδων


Εναλλακτικά: Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Κέντρο Υπηρεσιών