Ενημέρωση

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 10-08-2020
12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 10-08-2020 Live Streaming : https://youtu.be/J2OQ7U_YPsQ
Πρόσκληση – 12ο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου
    Πρόσκληση – 12ο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της […]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημερώνουμε με το παρόν τους Δημότες της Πάτμου ότι ιδρύθηκε και λειτουργεί Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο , το οποίο εδρεύει στις εγκαταστάσεις της δημοτικής αγοράς Σκάλας Πάτμου (1ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2247031199). Η ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Πυροσβεστικού Κλιμακίου κρίθηκε απαραίτητη για την άμεση επιχειρησιακή δράση της Π.Υ στο νησί μας. Η […]
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου έχοντας υπόψη:    1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77 Α΄/30-3-1981). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση […]
Έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α Τετραμήνου 2020
Έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α Τετραμήνου 2020 Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί Ύδρευσης Α Τετραμήνου 2020 και Αποχέτευσης έτους 2020. Με ημερομηνία λήξης 31-08-2020. Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου στο τηλέφωνο 2247360308 . Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Γαμπιερακής Γεώργιος
Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος 4 Aυγούστου 2020 Aριθμός Πρωτοκόλλου: 4852        Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600803001/0/0, θέση Χριστός Κάμπου να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από σήμερα […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος, 23 Ioυλίου 2020Aριθμός Πρωτοκόλλου: 4543 Πληροφορίες:  Τηλέφωνο:(22473) 60306 Φάξ: (22473) 60319                                                       Email:[email protected]  Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600721034/0/0, θέση «ΑΓΡΙΟ- ΛΙΒΑΔΙ», ακίνητο με ΚΑΕΚ: […]
Δελτίο Τύπου – Δασικοί Χάρτες Νομού Δωδεκανήσου
Ανακοίνωση
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού οκτώ (8) εργάτες στην υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2020/2642/15-5-2020 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου  2020.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται […]
  • Kατηγορίες