Πρόσκληση 1ου ΔΣ Πάτμου 26-01-2021

24 Ιανουαρίου, 2021 15:33

Πρόσκληση 1ου ΔΣ Πάτμου 26-01-2021

Live Streaming : https://youtu.be/ZwjPYz9m4kY

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε την Τρίτη 26η τρέχοντος μηνός Ιανουαρίου  2021 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

  1. Έγκριση υπογραφής μνημονίων συνεργασίας του Δήμου Πάτμου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την οργάνωση και υλοποίηση κοινωνικών και επιμορφωτικών δράσεων, μετά το πέρας της πανδημίας στο Δήμο μας.
  2. Συγκρότηση Επιτροπής για την εξεύρεση χώρων στάθμευσης.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μίσθωσης δημοτικών ακινήτων μετά από αιτήσεις ενδιαφερομένων.
  4. Συζήτηση επί της εισήγησης της προέδρου της αθλητικής επιτροπής με θέμα την μελέτη του κλειστού γυμναστηρίου
  5. Λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης  δημοτικού ακινήτου ( νησίδα Τραγονήσι)
  6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου στην εικονική διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ NOW.
  7. Συζήτηση με θέμα: «Κατασκευή Αεροδρομίου στην Πάτμο»     

      Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ