Ενημέρωση

Μένουμε Ασφαλείς
Ο Δήμος στηρίζει το #μένουμεσπιτι λαμβάνοντας, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Αγαπητοί και αγαπητές συμπολίτες του Δήμου Πάτμου...
Ανακοίνωση Δήμου Πάτμου για πρόληψη της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού
O Δήμος Πάτμου, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης...
Δημόσια Γνωστοποίηση για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη με αρμοδιότητα σε δημόσια οικονομικά θέματα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Πάτμου, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010...
Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
  • Kατηγορίες