Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος

25 Νοεμβρίου, 2020 19:46

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος

Aγαπητοί συνδημότες,

Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τίθεται αναρτημένο το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα για τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, παραλείψεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. H δυνατότητα αυτή παρέχεται στον δικτυακό τόπο του Δήμου και συγκεκριμένα στην επιλογή ενημέρωση- διαβουλεύσεις.

Mε τον τρόπο αυτό, η δημοτική αρχή δίνει το βήμα συμμετοχής της κοινής γνώμης στη λήψη αποφάσεων και οι δημότες αποκτούν φωνή στις ενέργειες και τα μέτρα των διοικητικών διαδικασιών. Επιθυμούμε να επιτύχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους δημότες προκειμένου να επιτευχθεί κατά το μέγιστο δυνατό η ικανοποίηση όλων σε θέματα περιβάλλοντος.

Το παρόν σχέδιο θα παραμείνει αναρτηθέν προς δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, από σήμερα Tετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 έως και Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020.

                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                           Ελευθέριος Πέντες

Υπερσύνδεσμος για την ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης :
http://hello.crowdapps.net/participation-patmos/