Διαβουλεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
  • Kατηγορίες