Δημόσια Διαβούλευση – Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών Χαρών

5 Αυγούστου, 2022 17:52

Ο Δήμος Πάτμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έως και την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022  το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών  του Δήμου μας, που  συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα  εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο του.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας.