Διακήρυξη Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών – «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ»

30 Σεπτεμβρίου, 2023 19:55