Τροποποίηση Πρόσκλησης (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής) Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής, 1ου διμήνου 2024 (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου)»

23 Φεβρουαρίου, 2024 13:53