ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ALPHABANK

20 Μαρτίου, 2021 17:58

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε  την πρόθεση της διοίκησης της Τράπεζας ALPHABANK να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Πάτμο.

   Η πρόθεση αυτή της Τράπεζας βρίσκει τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και βεβαίως συμμεριζόμενο την άποψή τους το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου απευθύνεται σε εσάς και σας παρακαλεί να παρέμβετε για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους λόγους:

  • Το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί  ένα μεγάλο  μέρος της πλειοψηφίας των Πατμίων, οι οποίοι εμπιστευόμενοι την Τράπεζά σας, αποτελούν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια πελάτες σας.
  • Η Τράπεζα σας έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και για το λόγο αυτό τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών, αγροτών  και αλιέων οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης αναλήψεων και πληρωμών.
  • Το κλείσιμο του συγκεκριμένου καταστήματος θα έχει επιπτώσεις στους πελάτες που εξυπηρετούνται καθημερινά με συναλλαγές λιανικής τραπεζικής αλλά και με συμβάσεις παροχής δανείων όντας δανειολήπτες. Οι περιπτώσεις εξυπηρετούμενων δανείων θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσχέρειες αφού θα πρέπει οι εξυπηρετούμενοι να μετακινούνται σε άλλο κατάστημα  εκτός της Πάτμου, γεγονός χρονοβόρο και με υψηλό κόστος.
  • Ο Δήμος Πάτμου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου διατηρεί κεφάλαια στην Τράπεζά σας, πραγματοποιεί τη μισθοδοσία  υπαλλήλων του μέσω αυτής, ενώ από το κατάστημα της Πάτμου, εξυπηρετούνται πολλοί εκ των κατοίκων για τις συναλλαγές τους με το Δήμο για την εξόφληση των οφειλών τους και όχι μόνο.
  • Η παύση λειτουργίας του καταστήματος οδηγεί σε απώλεια των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με δυσμενείς συνέπειες για τις οικογένειες των εργαζομένων, δημιουργώντας οικονομικές αντιξοότητες άλλως (και όχι εύκολα), οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους θα πρέπει να μετακινηθούν ή να χάσουν τη δουλειά τους.
  • Το νησί της Πάτμου θα υποβαθμιστεί καθότι πελάτες δεν είναι μόνο μόνιμοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες του νησιού ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα θα επιβαρυνθεί περισσότερο έχοντας μεγαλύτερο φόρτο εργασίας το έτερο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.  Η παύση λειτουργίας επομένως του καταστήματος θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες στην τοπική κοινωνία και θα έχει και αρνητικό αντίκτυπο στο πελατολόγιο της Τράπεζας που τυγχάνουν ταυτόχρονα δημότες της Πάτμου.
  • Η Διοίκηση της τράπεζας μέσα στην πανδημία δεν πρέπει να λειτουργήσει με τη λογική της συρρίκνωσης.Συναλλακτικές συμπεριφορές που  εκδηλώνονται σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να αποτελούν πρότυπο, ούτε είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν  όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα.
  • Η Διοίκηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την νησιωτικότητα και ιδιαίτερα σε γεωγραφικά απομακρυσμένες ή εθνικά ευαίσθητες περιοχές . Ευρωπαϊκές χώρες πολύ πιο προχωρημένες από την Ελλάδα στις συναλλακτικές συνήθειες και στην ψηφιακή Τραπεζική, διατηρούν πολύ περισσότερα καταστήματα δικτύου και εργαζόμενους στο δυναμικό τους, αναλογικά με τον πληθυσμό ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές.

Παρακαλούμε θερμά –για όλους τους παραπάνω λόγους– να  άρετε την απόφασή σας για την παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος  της Πάτμου.