Προυπολογισμός Δήμου Πάτμου 2022

14 Φεβρουαρίου, 2022 12:09

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131/2021 Απόφαση Δ.Σ, ΑΔΑ: ΨΨΕΗΩΞΦ-ΛΝΨ και την επικύρωση αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την 5535/9-2-2022 απόφαση της, ΑΔΑ 94ΣΔΟΡ1Ι-ΘΝΖ)

ΚωδΠεριγραφή ΕΣΟΔΟΥΠοσό
0ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ2.368.225,74
1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ4.864.169,50
2ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ164.484,86
3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.2.084.649,47
4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ834.160,00
5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ2.587.690,76
 Γενικά Σύνολα:12.903.380,33
ΚωδΠεριγραφή ΕΞΟΔΟΥΠοσό
6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ4.450.819,62
7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5.380.986,73
8ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ3.035.038,43
9ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ36.535,55
 Γενικά Σύνολα:12.903.380,33

Ο Δήμαρχος
Πέντες Ελευθέριος