Πρόσκληση 7oυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

31 Μαρτίου, 2022 20:36

Live Streaming: https://youtu.be/4rdbYJSSNJ8

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018  και της με αρ. πρωτ. 1428/22-3-2022 αίτησης του  1/3  των μελών του ΔΣ ,  σας καλούμε σε   τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο στη Σκάλα Πάτμου που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 1η Απριλίου 2022, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00, για  τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.-Υποστελέχωση ΚΥ Πάτμου

2.-Ολοκλήρωση μελετών –ωρίμανσης των έργων κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού και Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων και

3.-Αναζήτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ