Δελτίο Τύπου – Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου

6 Φεβρουαρίου, 2022 10:19

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια η αρ. πρωτ. 4359/3-2-2022 Πράξη Τροποποίησης αναρτημένου / κυρωμένου δασικού χάρτη συνόλου Δωδεκανήσων λόγω ενσωμάτωσης αυτεπάγγελτων και λοιπών διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων (ΑΔΑ: ΩΣ4ΣΟΡ1Ι-ΓΣ2). Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα υπάρχει η δυνατότητα θέασης του ως άνω διορθωμένου δασικού χάρτη στην ειδική εφαρμογή.

Ύστερα από την ανωτέρω ανάρτηση καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ελέγξουν τα ακίνητά τους στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.

Εφόσον δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του δασικού χάρτη υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να καταθέτουν αντιρρήσεις μέχρι τις 4 Απριλίου 2022 ή μέχρι τις 26 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού.

Ενημερώνουμε επιπλέον ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες.

Επειδή παρατηρείται εξαιρετικά μικρός αριθμός κατατεθεισών αντιρρήσεων μέχρι σήμερα, εφιστούμε την προσοχή στις ανωτέρω καταληκτικές προθεσμίες, καθώς πέραν αυτών δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα αποδοχής αιτημάτων αλλαγής του δασικού χάρτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2241043689, 2241043687 και 2241043682, ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλ. Διευθύνσεις:

[email protected], [email protected], [email protected]  και  [email protected]