10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου

9 Μαΐου, 2023 14:41

https://youtube.com/live/qbOo1z4u1R8?feature=share

Λόγω έλλειψης απαρτίας στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 4 ης Μαΐου 2023 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1 α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023 σας
προσκαλούμε την 9η τρέχοντος μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε επαναληπτική
τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για τη συζήτηση του
κάτωθι θεμάτων:
1.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους
Δήμου Πάτμου.
2.- Έγκριση Έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου ελέγχου προϋπολογισμού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
3.- Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου.
4.- Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .
5.- Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
6.- Έγκριση διαγραφής οφειλών από τέλη αποχέτευσης και επαναβεβαίωσης στο σωστό καταναλωτή.
7.- Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων.
8.- Έγκριση παράθεσης γεύματος ή δείπνου σε ομάδες ιατρών
9.- Έγκριση Πρακτικής Άσκησης .
10.- Έγκριση παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11.Έγκριση πρακτικού Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφών στο Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό.

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ