Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Ανακύκλωσης, τρόπος ζωής

Ο Δήμος Πάτμου, ευαισθητοποιημένος στα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης – Ανάκτησης Υλικών για την υλοποίηση του οποίου έχει συνάψει σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Τα υλικά που ανακυκλώνει ο Δήμος με βάση την σύμβαση αυτή είναι τα ακόλουθα:

  • Γυάλινες συσκευασίες (φιάλες και δοχεία)
  • Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες ) από PET
  • Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) από HDPE
  • Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) από ΡΡ
  • Χάρτινες συσκευασίες
  • Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων
  • Κουτιά και συσκευασίες αλουμινίου
  • Κουτιά και συσκευασίες σιδήρου
  • Τηγανέλαιο

Στο νησί για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν εγκατασταθεί κάδοι χρωματιστοί ανακύκλωσης υλικών σε 18 σημεία και ανά περίπου 18 ημέρες αναχωρεί από την Πάτμο φορτηγό με προορισμό τα αρμόδια Κέντρα Διαλογής Ανακύκλωσης υλικών.