Ενημέρωση

2η Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου
                                                       https://youtube.com/live/nNS4FVIoh2Q?feature=share Λόγω έλλειψης απαρτίας στις προγραμματισμένες  συνεδριάσεις της  10ης  και της 26ης Απριλίου 2023  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023  σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Μαΐου 2023  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα 15:00  σε επαναληπτική  τακτική συνεδρίαση, που θα […]
8ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Livestreaming (Youtube ) https://youtube.com/live/ZG6HL6igFcw?feature=share Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την   4η  τρέχοντος μηνός Μαΐου  2023  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι […]
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
6o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtube.com/live/4o4V6kwwn8E?feature=share Λόγω έλλειψης απαρτίας στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023 σας προσκαλούμε την 26η τρέχοντος μηνός Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε επαναληπτική τακτική συνεδρίαση, που θα […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών
ΟΡΘΗ ΕΠ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2023 (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ))
  • Kατηγορίες