Καφέ – Μπάρ

ΘΑΛΑΜΙ

6980118417


ΘΑΝΑΣΗΣ


ΛΟΖΑ

22470 32405, [email protected]


ΑΣΤΟΙΒΗ

22470 31895


STOA

22470 32226


IGLOO

22470 33188


 KASBAH

6976363660


ΜΑΡΙΝΑ

22470 33043


ΜΟΣΤΡΑ

6948 955610


 ANGEL

6955 343369


ΑΡΙΩΝΑΣ

22470 31595


ART

22470 33092


ΜΠΟΝΑΤΣΑ

22470 32100


ΔΩΔΩΝΗ

22470 32202


ΕΒΕΛΙΝ

22470 31415


GENESSIS

22470 32265


HOUSTON

22470 31688


ΚΑΒΟΣ

22470 32040


ΔΕΛΦΙΝΙ

22470 32060, [email protected]


ΜΕΛΤΕΜΙ

22470 31839


 PLAZA

22470 31266ΣΤΕΛΙΟΣ

22470 33050 ΠΕΤΡΙΝΟ

22470 31422, [email protected]


WELCOME

22470 31583


GINGER

22470 31009 , 6977509035, [email protected]


IL POSTO INTERNET CAFE

6976 195010


MEMENTO

22470 33085, [email protected]THE ISLAND

22470 32897, [email protected]


DOPO

22470 33258


ΚΟΥΚΟΥΜΑΒΛΑ


ΑΡΩΜΑ

22470 31402


GEORGE’S PLACE

22470 31881


 ΣΙΔΕΡΗΣ

 22470 32072


 ΒΑΓΙΑ

22470 31658


CAMEL

22470 33169


ΘΕΙΟΝ

22470 32800,  [email protected]


ΔΕΛΦΙΝΙ

22470 31951, [email protected]


SKIPPER BEACH BAR

22470 32087, [email protected]


ΤΑΡΣΑΝΑΣ

22470 32159, [email protected]


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ