Ενοικιαζόμενα Studios / Διαμερίσματα

ΣΚΑΛΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410 32693

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31285
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31275 – 22470 31846
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31275
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32242
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31142
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31369
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32542
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31275
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2247031050
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32089
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31546
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31530
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31618 – 22470 68492
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31876
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33066
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31876 – 6932122174
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32896
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31423
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31488
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33127 – 6946725338
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31733 – 6945861271
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32562 – 22470 32284
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31892
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32006 – 6976796469
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31124
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32184 – 6945814273 – 22470 32284
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31522
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32147 – 6938239891 – 22470 32133
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32792
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32152 – 22470 31347
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32583
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33008 – 6972008757 – 2109312761
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31690 – 22470 31788
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32794
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33047 – 22470 31318
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32794
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 4
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944359797

ΓΡΟΙΚΟΣ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32403 – 22470 31380
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32756 – 22470 32750 – 2241078886
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31302
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32731
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975736276
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33169
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32532 – 210 6230336

ΚΑΜΠΟΣ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32259
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32407
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32014
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31745
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32409

ΧΩΡΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 4
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31621
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2247033319 – 6979078273
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας:  22470 31963

ΛΟΥΚΑΚΙΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33151 – 22470 32621 – 6945375683

ΝΕΤΙΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 33030
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22450 32762
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32118
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31689
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31327
 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32147 – 6938239891 – 22470 32133

ΚΑΣΤΕΛΙ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2

ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΑΛΥΚΕΣ ΠΑΤΜΟΥ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31352 – 697382682

ΑΓΡΙΟΛΙΒΑΔΟ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32348

ΜΕΛΟΪ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31247 – 6977147666

ΕΨΙΜΙΑ ΠΑΤΜΟΥ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932603030

ΚΟΥΜΑΝΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 3
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9836206 – 6944390592

ΧΟΧΛΑΚΑΣ-ΣΚΑΛΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 1
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32338

ΠΛΩΡΙΣΟΝΤΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 4
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32713 – 6944943622 – 22470 32714

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 4
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 32719 – 22470 32714

ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ

 • ΚΛΕΙΔΙΑ : 2
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 31504 – 22470 32714

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ