ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Α ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

14 Μαΐου, 2024 11:33