Ηλεκτρονική εφαρμογή διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού

Μετά από υπόδειξη του Τμήματος Εσόδων της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωστοποιούμε ότι από Πέμπτη 27-2-2020 έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Oι πολίτες μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που έχουν εντοπίσει αποκλίσεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων τους και προκύπτουν αφενός από τα στοιχεία της εφαρμογής περιουσιολογίου (Ε9) και αφετέρου εκείνων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ, να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας των ακινήτων τους έως την 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών, φόρων, και προστίμων.

Παρακαλούνται οι δημότες, να επισκεφθούν εντός της ως άνω προθεσμίας την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση για να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας των ακινήτων τους.

Παροχές