Ενημέρωση για ύδρευση-αποχέτευση

Ενημέρωση για τους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης

Ενημερώνουμε τους δημότες και τις επιχειρήσεις μας ότι έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί :

α) Αποχέτευσης έτους 2018 και

β) Ύδρευσης Ά Τετραμήνου 2018

Με ημερομηνία λήξης 31/7/2018

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ.2247360308.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, Γαμπιεράκης Γεώργιος

Παροχές