Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου»
Ο Δήμαρχος Πάτμου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ», προϋπολογισμού 338.916,80ευρώ με Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΧΩΡΑ Ταχ.Κωδ.: 85500 Τηλ.: 2247360303 Tele […]
Δημόσια Γνωστοποίηση για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη με αρμοδιότητα σε δημόσια οικονομικά θέματα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Πάτμου, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010...
  • Kατηγορίες