Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2023 (ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)
Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ακινήτου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ394,80 τ.μ. (ΚΑΕΚ 100600724007) Ο Δήμαρχος Πάτμου  διακηρύττει ότι την  11η   του μηνός Απριλίου  του έτους 2023, ημέρα  Μ.Τρίτη  θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό κατάστημα  Χώρας επαναληπτικός φανερός  προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ( Άρθρο 196 – Νόμος 4555/2018),ενώπιον της Επιτροπής  (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 7/2023  απόφαση του ΔΣ) για την μίσθωση ακινήτου […]
5o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube): https://youtube.com/live/UWdfyeothkk?feature=share Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 30η  τρέχοντος μηνός Μαρτίου  2023  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι […]
Ανακοίνωση – Πρόσληψη Προσωπικού 3 ατόμων
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου, ήτοι: Δύο (2) άτομα ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρων και ένα (1) άτομο ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2023/307/10-2-2023 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα […]
4ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming : https://youtube.com/live/yNMoHJxXqtE?feature=share Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Μαρτίου  2023  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ :100600724022, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΟΡΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ» , ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600724019, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΟΡΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ», ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600724021, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΟΡΜΟΣ […]
3o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/dMelU40e6CQ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 14η  τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου 2023  ημέρα Τρίτη και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των […]
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
  • Kατηγορίες