Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο περιβαλλοντικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο μας, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, ως Δημοτική αρχή αναφορικά με την δράση της δενδροφύτευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αλσύλλιο της Αποκάλυψης από τη μαθητική κοινότητα. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε πρωτίστως στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Χατζημάρκο αλλά και στο Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου για την προμήθεια […]
Ενημέρωση περί της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε επαγγελματίες.
            Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ: 624ΥΩΞΦ-3ΘΣ) οι αιτήσεις παραχώρησης κατατίθενται στο Δήμο από 1η Δεκεμβρίου  μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους.             Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως οι αιτούντες από το Δήμο Κοινόχρηστο Χώρο προς εξυπηρέτηση του επαγγέλματος τους, να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τα απαραίτητα […]
1ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου 2022
          Live Streaming : (Youtube) https://youtu.be/8BiQhUrM3sY Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε  έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 5η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη […]
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω απουσίας της  παιδιάτρου του Κέντρου Υγείας από το νησί μας τις επόμενες ημέρες, και προκειμένου να προσκομιστούν στο Δήμο Πάτμου τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας των υποψήφιων νηπίων για τον παιδικό σταθμό, παρατείνεται μέχρι 14 Ιανουαρίου 2022 η προθεσμία  κατάθεσης των αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών στο Δήμο Πάτμου (ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο   […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών  εγγραφής νηπίων  στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πάτμου για την πρώτη έναρξη λειτουργίας του και μέχρι 31/7/2022θα ξεκινήσει στις 31/12/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 10/01/2022, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2021) και την αριθμ. 109/2021  (ΑΔΑ :6Κ14ΩΞΦ-8ΒΥ) απόφαση […]
25ο & 26ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου.
Live Streaming : (Youtube) https://youtu.be/BgRoKXvHShM    25ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα […]
24o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/-ki4SJzFc4E Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021του ΥΠ.ΕΣ, την […]
Ανακοίνωση – Πρόσληψη 8 ατόμων ΥΕ Εργατών στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων (ΥΕ Εργατών)   στην υπήρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ2/2021/5431/30-9-2021 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου  2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται […]
Ομιλία – «Μαθησιακές Δυσκολίες του Παιδιού στο σημερινό Σχολείο»
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/3ws6NxnNm7c Ο Δήμος Πάτμου σε συνεργασία με την ενιαία σχολική επιτροπή Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης διοργανώνει ομιλία στο Πάτμιον Πολιτιστικό Πολυκέντρο την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες του Παιδιού στο σημερινό Σχολείο» «Οι μαθησιακές δυσκολίες στο Σημερινό Σχολείο (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία ):Διάγνωση : Η σημασία […]
  • Kατηγορίες