Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί […]
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου – Ενημερωτικό Δελτίο – Πορεία του ΕΣΠΑ
Πρόσκληση 7oυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου
Live Streaming: https://youtu.be/4rdbYJSSNJ8 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018  και της με αρ. πρωτ. 1428/22-3-2022 αίτησης του  1/3  των μελών του ΔΣ ,  σας καλούμε σε   τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο στη Σκάλα Πάτμου που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (5)Δήμου Πάτμου
Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι στις 13 του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη θαδιεξαχθούν στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανεροί προφορικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ενώπιον τηςΕπιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 122/2021 απόφαση του ΔΣ) για την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτωνγια επαγγελματική χρήση (Διάρκεια μίσθωσης έξι (6) έτη)Α) Ακίνητο εμβαδού 29,01 τ.μ. εντός του […]
Πρόσκληση για αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ Αυτοκινήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Εορτασμού Εθνικής Εορτής της  25ης  Μαρτίου 1821
Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και περιλαμβάνουν:   ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ α) Γενικός Σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών καταστημάτων, οικιών και των πλοίων που θα ναυλοχούν στο λιμάνι από της ογδόης πρωινής ώρας της 24ης Μαρτίου μέχρι και της […]
Δελτίο Τύπου
Στην Πάτμο από 28 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου βρέθηκε κλιμάκιο επιστημόνων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Καλύμνου το οποίο αξιολόγησε μαθητές της Πάτμου όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, για τυχόν μαθησιακές διαταραχές. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από 2 ψυχολόγους, 1 λογοθεραπεύτρια, 1 δασκάλα ειδικής, 1 νηπιαγωγό ειδικής, 1 μαθηματικό ειδικής και 1 φιλόλογο ειδικής. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, […]
6o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου 2022
Live Streaming : https://youtu.be/TzXQeRDsMOM Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 12η Μαρτίου 2022, ημέρα  Σάββατο […]
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πάτμος αλλάζει πρόσωπο με νέα έργα και δράσεις Πολλά νέα έργα υλοποιούνται στον Δήμο Πάτμου για τον τουρισμό,  την οικογένεια, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, καλύπτοντας κενά δεκαετιών. Σημαντική βελτίωση στην προσβασιμότητα του προορισμού και την κρουαζιέρα θα επιφέρει η ολοκλήρωση του έργου του νέου μώλου στον λιμένα της Σκάλας. Μετά την πρόσφατη […]
  • Kατηγορίες