Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Για υποβολή αίτησης στον Παιδικό σταθμό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου Πάτμου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023 της ΕΕΤΑΑ   .    Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε τους γονείς που κατέθεσαν  […]
Πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών […]
Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Πάτμου
Ο Δήμος Πάτμου εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020.Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/2020 (ΦΕΚ Β’ 4380/2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων». Το Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: ·       Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά […]
13o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Youtube : https://youtu.be/zHHLMmm69cs Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 375/39167/2-6-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλούμε την ερχομένη Τετάρτη 13 τρέχοντος μηνός Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων: 1.-Ενημέρωση Δημάρχου 2.-Αναμόρφωση (3η ) προϋπολογισμού […]
Προκήρυξη Δήμου Πάτμου – Προμήθειας Τηλεελέγχου τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάτμου
Ο Δήμος Πάτμου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσειβέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που αναπτύσσονταιπλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της «Προμήθεια ΣυστήματοςΤηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάτμου», με ΠροϋπολογισμόΜελέτης 4.633.589,84 € με Φ.Π.Α. 24%.Η Προμήθεια – […]
Δελτίο Τύπου – Διεθνής προβολή της Πάτμου για τα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της!
Πάτμος, 22 Ιουνίου 2022 Σε εκατομμύρια τηλεοπτικούς δέκτες «ταξιδεύει» το τελευταίο διάστημα η Πάτμος μέσα από την καθιερωμένη σειρά ταξιδιωτικών εκπομπών 4k Heritage TV/ Visiotel που αναμεταδίδονται  μέσα από διαφορετικά τηλεοπτικά δίκτυα και δορυφορικές πλατφόρμες και προβάλλουν πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς πόλους έλξης σε Ευρώπη και Αμερική. Στην Ελλάδα η σειρά αναμεταδίδεται μέσω του Cosmote History […]
Δελτίο Τύπου – Διεθνής προβολή της Πάτμου για τα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της!
Πάτμος, 22 Ιουνίου 2022 Σε εκατομμύρια τηλεοπτικούς δέκτες «ταξιδεύει» το τελευταίο διάστημα η Πάτμος μέσα από την καθιερωμένη σειρά ταξιδιωτικών εκπομπών 4k Heritage TV/ Visiotel που αναμεταδίδονται  μέσα από διαφορετικά τηλεοπτικά δίκτυα και δορυφορικές πλατφόρμες και προβάλλουν πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς πόλους έλξης σε Ευρώπη και Αμερική. Στην Ελλάδα η σειρά αναμεταδίδεται μέσω του Cosmote History […]
Δελτίο Τύπου – Στοχευμένες ενέργειες προβολής της Πάτμου στο εξωτερικό
Στο επαγγελματικό Βρετανικό κοινό παρουσιάστηκε διαδικτυακά ο Δήμος Πάτμου στο πλαίσιο της στοχευμένης πρωτοβουλίας του δραστήριου Γραφείου ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας που σε συνεργασία με το καθιερωμένο δίκτυο TTG διοργάνωσαν σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων και trainings. Το «TTG GREECE FESΤ» ανέδειξε  το τουριστικό «προϊόν» της Ελλάδας και υλοποιήθηκε μεταξύ 23-27/05/22, στην ειδικά διαμορφωμένη για την Ελλάδα, πλατφόρμα. […]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η Πατμιάδα Εκκλησιαστική σχολή «αναγεννάται»!
Υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα, η σύμβαση για την ανακαίνιση και επισκευή της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής. «Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που δρομολογούμε στο νησί της Αποκάλυψης και που θα δώσει νέα δυναμική σε ένα από τα πιο εμβληματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το οποίο διαθέτει έντονο εθνικό ιστορικό αποτύπωμα», εξηγεί ο Δήμαρχος […]
  • Kατηγορίες