Ανακοινώσεις

11 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου
Live Streaming: https://youtu.be/bpfynLHhYuc         Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι […]
Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πάτμου
Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη :  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 161 & 167 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 4674/20(ΦΕΚ 53/11-03-2020 τεύχος Α΄). 3. Τη […]
Δελτίο Τύπου – Στοχευμένη δράση του Δήμου Πάτμου με στόχο την προβολή στην Ολλανδία
Τον έμπειρο Ολλανδό  δημοσιογράφο και θερμό φίλο της Ελλάδας και του νησιού, κ Bas Wanrooij προσκάλεσαν και φιλοξένησαν ο Δήμος Πάτμου και η Επιτροπή Τουρισμού, το διάστημα 28/6/21 -29/6/21.  Ο εν λόγω δημοσιογράφος διακρίνεται για τη φήμη του ως ταξιδιωτικού συντάκτη στην Ολλανδική αγορά. Στον κ. Wanrooij ανήκει το ταξιδιωτικό website https://griekenland.net/  που θεωρείται το κορυφαίο […]
7ο Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 25ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 12ης Ιουλίου 2021. Δικαίωμα υποβολής αίτησης […]
Δεν Παίζουμε με την Φωτιά
“Δεν Παίζουμε με την Φωτιά” Σποτ Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία
Ο Δήμος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214) […]
Προϋπολογισμός – Κληροδοτήματος Στεφάνου Γρύλλη
Ανακοίνωση – Ημερίδα Digital Marketing 2021
Ο Δήμος Πάτμου, στα πλαίσια ενημέρωσης και συντονισμού της ψηφιακής προώθησης των επιχειρήσεων, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία Hybrid Studio, ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους επιχειρηματίες του νησιού, με τίτλο: ” Digital Marketing 2021 – Τα εργαλεία που κάποτε θεωρούσαμε πολυτέλεια”, στην οποία θα αναλυθούν σύγχρονα εργαλεία και μέθοδοι Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η ημερίδα […]
  • Kατηγορίες