Ανακοινώσεις

Συνοπτική Κατάσταση Προυπολογισμού Δήμου Πάτμου για το Οικονομικό Έτος 2021
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 (Αρθρ. 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 & άρθρ. 266 & 267 του Ν. 3852/2010) Βάσει της υπ’ αριθμ. 122/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 5997/05-02-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου Ενημερώνουμε τους κατοίκους μας, ότι ο Δήμαρχος Πάτμου απέστειλε αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την κήρυξη του Δήμου  σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν με γρήγορες διαδικασίες οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών στο νησί μας.   Επ’ ευκαιρία παρακαλούμε τους κατοίκους μας, επειδή […]
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 (Αρθρ. 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 & άρθρ. 266 & 267 του Ν. 3852/2010) Βάσει της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου(ΑΔΑ:ΨΣ8ΙΟΡΝΠ-ΕΩΝ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ:ΨΗΙΛΩΞΦ-ΚΩ4 ), […]
Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Δήμος Πάτμουδιοργανώνουν ένα μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται  σε όλους τους Δημότες και έχει ως σκοπό να τους μυήσει στον κόσμο της Ψυχολογίας. Ο τίτλος του προγράμματος είναι Ψυχολογία για Όλους, η διάρκεια του είναι δωδεκάμηνη και ο τρόπος διδασκαλίας μεικτός: Ο κάθε Δημότης μελετά μόνος […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος ΠάτμουΑνακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, των κάτωθι ειδικοτήτων (πίνακας Α), προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες   για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (πίνακας Β΄) : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Δήμος Πάτμου (Υπηρεσία Καθαριότητας) ΥΕ […]
Πρόσκληση 1ου ΔΣ Πάτμου 26-01-2021
Πρόσκληση 1ου ΔΣ Πάτμου 26-01-2021 Live Streaming : https://youtu.be/ZwjPYz9m4kY Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της […]
Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων
Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Aγαπητοί συνδημότες, Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο μας. Αναρτάται το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα για τυχόν […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600720016/0/0, θέση «ΦΩΚΙΑ ΚΑΜΠΟΥ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802064/0/0, θέση «ΚΑΜΠΟΣ»  να τα προσκομίσουν στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, […]
Συνοπτική Κατάσταση Προυπολογισμού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 122/2020 Απόφαση Δ.Σ, ΑΔΑ: Ω2ΟΦΩΞΦ-ΦΗΕ) Κωδ Περιγραφή ΕΣΟΔΟΥ Ποσό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.772.964,44 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 979.908,34 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 336.611,11 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 2.190.880,84 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ […]
  • Kατηγορίες