Ανακοινώσεις

Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου
Απόφαση Αριθμ.  107 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. […]
Ανακοίνωση για την Απευθείας μίσθωση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Απευθείας μίσθωση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην Υπηρεσία μας για την κατάθεση της αίτησή σας, προκειμένου να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έως την 30/6/2021. Σύμφωνα με […]
Πρόσκληση για 6ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming : https://youtu.be/ONLPf4jIDdI Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι […]
Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου
Απόφαση Αριθμ.  92 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600802156, θέση «Καλύβα- Φασκιανός» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802054, θέση «Καλύβα- Φασκιανός» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600812033, θέση «Αγία Ελεούσα Κάμπου» να προσκομίσουν στοιχεία στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, […]
Ανακοίνωση – Άφιξη Ιατών της Ομάδας Αιγαίου
Σας ενημερώνουμε ότι,  Η Ομάδα Αιγαίου, συνεχίζοντας για 27ησυνεχή χρονιά τη δραστηριότητά της με σκοπό τη στήριξη, ενίσχυση και βελτίωση της καθημερινότητας της ζωής των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών του Αιγαίου, θα πραγματοποιήσει με 9 φουσκωτά σκάφη και το πλαστικό σκάφος «ΜΗΝΑΣ Ε» τον 27οΔιάπλου Αιγαίου Πελάγους, από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως […]
Αιμοδοσία στην Πάτμο 15-05-2021 & 16-05-2021
Σάββατο 15-05-2021 και Κυριακή 16-05-2021, στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο από 09:30. Σας περιμένουμε . Οι εθελοντές αιμοδότες πρέπει να έχουν μαζί τους : – Α.Μ.Κ.Α– Αστυνομική Ταυτότητα
Πρόσκληση 5ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου
Live Streaming : https://youtu.be/IScM2cB7a4g Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι […]
Ανακοίνωση για δηλώσεις εμβολιασμών μέχρι 09-05-2021
Ο Δήμος Πάτμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Κέντρο Υγείας Πάτμου σχετικά με την  εμβολιαστική διαδικασία για τον COVID-19, ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους ηλκίας από 18 έως 59 ετών, που επιθυμούν νε εμβολιαστούν , ότι μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους  στο τηλέφωνο 2247360420 του ΚΕΠ Δήμου Πάτμου, μέχρι και την Κυριακή 9 Μαΐου2021. […]
  • Kατηγορίες