Ανακοινώσεις

19o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Πρόσκληση Δ.Σ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη Live Streaming : https://youtu.be/5Gu-ZvfQ-H8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε  Μικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου […]
Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου
       Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600802167/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802090/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΜΠΟΥ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600704077/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση […]
17ο & 18ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming : https://youtu.be/pHfTc72Un7M 17η Πρόσκληση Δ.Σ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη           Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε  Μικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον […]
Ενημέρωση περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματίες
Σε συνέχεια της υπ΄΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 4598/ 26 -08 -2021 επιστολής του Δήμου με θέμα ” Ενημέρωση περί της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματίες” , σας διαβιβάζουμε υπόδειγμα αίτησης και παρακαλούμε για την κατάθεση της μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών ( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 73/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ” Ψήφιση Κανονισμού Χρήσης […]
6η Πανελλαδική Εκστρατεία της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη”
6η Πανελλαδική Εκστρατεία της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη” Το ταξίδι της πρόληψης συνεχίζεται σε Πάτμο, Φούρνους, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κίμωλο και Μήλο 400 αδιάγνωστα περιστατικά εντοπίστηκαν στα προηγούμενα ταξίδια Το ιστιοπλοϊκό της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη” ανοίγει πανιά και φέτος και ταξιδεύει στο Αιγαίο από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, με “σημαία” […]
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών […]
Ορισμός Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων του Δήμου Πάτμου
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 175 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη». Τις διατάξεις των άρθρων 35,72 & 100 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2007) . Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013, σύμφωνα  με τις οποίες […]
Αναβολή Εκδηλώσεων Δήμου Πάτμου
Σας ενημερώνουμε ότι για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων που εμφανίζονται στο νησί μας, ματαιώνονται από σήμερα 30-08-2021 οι κάθε είδους προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Πάτμου και του Πνευματικού Κέντρου Πάτμου θέλοντας με το μέτρο αυτό να συμβάλλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Ελευθέριος Πέντες
Πρόσκληση 14ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
Live Streaming: https://youtu.be/zxMNJM7cp58 Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι […]
  • Kατηγορίες