Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης , συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες μας στην Θεσσαλία που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε  κυρίως: Νερά  Γάντια μιας χρήσης  Απορρυπαντικά-απολυμαντικά (χλωρίνη κλπ) Σακούλες  Τρόφιμα διαρκειας Ώρες παραλαβής στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο καθημερινά 11:00-12:30 έως την Τρίτη 19/9/2023. Για […]
Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με τον Βιολογικό καθαρισμό
16o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Youtube : https://youtube.com/live/wz7KvVXinY8?feature=share Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την  30η  τρέχοντος μηνός Αυγούστου 2023  ημέρα Τετάρτη και  ώρα15:00  σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι […]
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του […]
15o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
    Live Streaming: https://youtube.com/live/nBaBbOeEZms?feature=share  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την  11η τρέχοντος μηνός Αυγούστου 2023  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 15:00  σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, […]
  • Kατηγορίες