Ανακοινώσεις

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
https://youtube.com/live/qbOo1z4u1R8?feature=share Λόγω έλλειψης απαρτίας στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 4 ης Μαΐου 2023 και σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1 α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023 σαςπροσκαλούμε την 9η τρέχοντος μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε επαναληπτικήτακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, […]
Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ«Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου»α/α συστ.: 192003 O Δήμος Πάτμου θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθειααπορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης283.920,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου […]
2η Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου
                                                       https://youtube.com/live/nNS4FVIoh2Q?feature=share Λόγω έλλειψης απαρτίας στις προγραμματισμένες  συνεδριάσεις της  10ης  και της 26ης Απριλίου 2023  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023  σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Μαΐου 2023  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα 15:00  σε επαναληπτική  τακτική συνεδρίαση, που θα […]
8ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Livestreaming (Youtube ) https://youtube.com/live/ZG6HL6igFcw?feature=share Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την   4η  τρέχοντος μηνός Μαΐου  2023  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι […]
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
6o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtube.com/live/4o4V6kwwn8E?feature=share Λόγω έλλειψης απαρτίας στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023 σας προσκαλούμε την 26η τρέχοντος μηνός Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε επαναληπτική τακτική συνεδρίαση, που θα […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών
  • Kατηγορίες