Ανακοινώσεις

25ο & 26ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου.
Live Streaming : (Youtube) https://youtu.be/BgRoKXvHShM    25ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα […]
24o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/-ki4SJzFc4E Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021του ΥΠ.ΕΣ, την […]
Ανακοίνωση – Πρόσληψη 8 ατόμων ΥΕ Εργατών στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων (ΥΕ Εργατών)   στην υπήρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ2/2021/5431/30-9-2021 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου  2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται […]
Ομιλία – «Μαθησιακές Δυσκολίες του Παιδιού στο σημερινό Σχολείο»
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/3ws6NxnNm7c Ο Δήμος Πάτμου σε συνεργασία με την ενιαία σχολική επιτροπή Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης διοργανώνει ομιλία στο Πάτμιον Πολιτιστικό Πολυκέντρο την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες του Παιδιού στο σημερινό Σχολείο» «Οι μαθησιακές δυσκολίες στο Σημερινό Σχολείο (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία ):Διάγνωση : Η σημασία […]
21o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/s-6UpzNM0y0 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021του ΥΠ.ΕΣ, την […]
Ανακοίνωση για πρόσληψη δυο ατόμων για την στελέχωση του Παιδικού Σταθμού
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2021/5430/30-9-2021 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου  2021.   Οι […]
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον εμβολιασμό έναντι της COVID 19
Πρόσκληση Αποστολής Φωτογραφιών για το Ημερολόγιο του Δήμου Πάτμου 2022
Ο Δήμος Πάτμου, στα πλαίσια εκπόνησης του ημερολογίου για το έτος 2022 καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην ενέργεια αυτή να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό, αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η καταληκτική προθεσμία αποστολής του φωτογραφικού υλικού είναι  η 1/11/2021. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ευκρινείς, με φωτεινότητα και κοντράστ και […]
Πρόσκληση Προσκόμισης Στοιχείων Προς Θεμελίωση Νομής του Δήμου Πάτμου
       Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα: ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600802168/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600908002/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ ΝΗΣΙΔΑ ΑΡΚΙΩΝ» ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802090/0/0, το οποίο βρίσκεται στη […]
  • Kατηγορίες