Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου

3 Απριλίου, 2021 11:57

Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για το κάτωθι ακίνητο:

ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600724009/0/0, θέση «ΣΚΑΛΑ ΜΕΡΙΚΑ»

 να προσκομίσουν στοιχεία στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από 5 Απριλίου 2021 μέχρι και 20 Απριλίου 2021.

Ο Δήμαρχος 

Ελευθέριος Πέντες