Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων προς θεμελίωση νομής του Δήμου Πάτμου

7 Οκτωβρίου, 2021 10:05

       Καλούνται όσοι γνωρίζουν και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποδείξουν εγγράφως πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Πάτμου για τα κάτωθι ακίνητα:

 • ακίνητο με ΚΑΕΚ : 100600802167/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802090/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΜΠΟΥ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600704077/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΛΕΥΚΕΣ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600704141/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΟΥΡΤΑΡΙ ΛΕΥΚΕΣ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600601012/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΟΙ ΜΙΚΡΟ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600601013/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΟΙ ΜΙΚΡΟ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600601014/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΟΙ ΜΙΚΡΟ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802166/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802165/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600802161/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥ»
 • ακίνητο με ΚΑΕΚ: 100600810031/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ»

 να προσκομίσουν στοιχεία στο Δήμο Πάτμου εντός της κάτωθι προθεσμίας, από 6 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2021.

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες