Πρόσκληση για 6ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

22 Μαΐου, 2021 10:29

Live Streaming : https://youtu.be/ONLPf4jIDdI

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε την Τρίτη 25η τρέχοντος μηνός Μαΐου 2021 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

  1. Ψήφιση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πάτμου   
  2. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου «Ξάνθος ο Πάτμιος»

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ