Πρόσκληση 8 ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου – 12-06-2021

11 Ιουνίου, 2021 10:39

Πρόσκληση 8 ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου – 12-06-2021

Live Streaming : https://youtu.be/OZf0-M5YWOE

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε το Σάββατο 12η τρέχοντος μηνός Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

1 ) Ψήφιση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πάτμου.

2)    Λήψη νέα απόφασης με θέμα: «Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Πάτμου».

3) Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Πάτμου έτους 2020.

4) Έγκριση παρατάσεων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων.

5) Τροποποίηση της αριθμ. 112/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αντικατάσταση Πρόεδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής).

6) Έγκριση πραγματοποίησης αρτοκλασίας και δεξίωσης την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων.

7)  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.

8)   Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ.

9) Αίτηση Ηλιού Ροδόπης για λύση σύμβασης περιπτέρου.

10) Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής.

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ