Πρόσκληση 5ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

9 Μαΐου, 2021 9:14

Live Streaming : https://youtu.be/IScM2cB7a4g

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε τη Δευτέρα 10η τρέχοντος μηνός Μαΐου 2021 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος έτους
  2. Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας έτους 2021 Δήμου και Νομικών Προσώπων 
  3. Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πάτμου
  4. Λήψη απόφασης περί παράτασης παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ελικοδρομίου Αρκιών»
  5. Ορισμός μέλους στην Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πάτμου
  6. Έγκριση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας καντίνας στην Κυπραίου Ελευθερία λόγω θανάτου του συζύγου της και χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτησή της
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με την άφιξη του κλιμακίου ιατρών της Ομάδας Αιγαίου
  8. Αίτηση Στράτα Παντελεήμωνα περί αντικατάστασης επιγραφής στο Γήπεδο Πάτμου
  9. Αίτηση Σωματείου Εργατοϋπαλήλλων Δήμου Πάτμου και Λειψών περί δωρεάν  παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του Σωματείου  
  10. Αίτηση περί παραχώρησης χώρου στη νησίδα των Αρκιών  για τη στέγαση προσωρινού γραφείου για την συμπαραγωγή ταινίας    

        Ο Πρόεδρος
 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ